Företaget

Hova Mekaniska Verkstad AB sysslar uteslutande med skärande bearbetning på legotillverkning och ägs sedan 1985 av Bengt Larsson och Barbro Beckerman.

Sedan 2009 ägs företaget av Bengt Larsson, Gisela Larsson och Glenn Larsson. Företaget har i dag tolv anställda och man tillverkar till största delen komponenter till offshorebranschen och bilindustrin, men även till andra blandade branscher som t ex jaktvapenleverantörer där vi har tagit fram egna produkter för bl.a ställbara kolvar.

I övrigt försöker vi ha en nära dialog med våra kunder, och om behov finns så hjälper vi gärna till att ta fram prototyper.

Vad gäller maskinparken så har vi i dag 8 st CNC-styrda svarvar varav 5 st med stångutrustning för dim-5-65 mm och 2-4 axligt, samt 3 chuckmaskiner med kapacitet X350 Z500. Vi har 2 st 4 axliga Fleroperationsmaskiner med kapacitet X700 Y400 Z350 samt en borr/gäng maskin med ej fullt styrd 4:e axel, samt diverse konventionella maskiner.

VD & ÄGARE

BENGT LARSSON

bengt@hovamek.se

PRODUKTIONSCHEF & DELÄGARE

GLENN LARSSON

glenn@hovamek.se

EKONOMICHEF & DELÄGARE

GISELA LARSSON

gisela@hovamek.se

VD Bengt Larsson, som ju tar de slutgiltiga beslut som gäller, exempelvis större inköp och eventuella ändringar i Organisationen. 

Han arbetar också med att utveckla från Offert till färdig produkt.

I produktionen finns sedan 1994 Glenn Larsson som till stor del ansvarar för inköp av verktyg samt vissa datorprodukter för Camprogrammering. 

Han arbetar även med beredning och offerter, och är dessutom delägare sedan 2009.

Gisela Larsson står för den Administrativa delen där hon har hand om inköp av kontorsmaterial, städprodukter, emballage, Reklam & PR. 

Hon har även hand om hela den ekonomiska biten vad gäller bokföring, betalningar, löner osv. Hon är även företagets ansikte utåt då man ringer och besöker oss. 

Hon har varit verksam i företaget sedan 1997, och delägare sedan 2009.

.

Med svarvning som huvudsyssla har vi också Mats Andersson som funnits sedan 1970 och varit längst på företaget.

Jesper Johansson är den senast anställda svarvaren och började i årsskiftet 2003-2004.

På borr och frässidan har vi sedan 1979 Ola Johansson som också är vårt lokala Skyddsombud.